ΕΥΤΕΡΠΗ

Music Team

Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

Music Album

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  • Ω ΠΑΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ~ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
  • ΘΥΡΣΟΣ
  • ΓΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ~ ΚΑΛΛΙΝΟΣ
  • ΓΕΝΕΣΙΣ
  • ΑΓΕ ΔΗ ΦΕΡ ΗΜΙΝ ~ ΑΝΑΚΡΕΩΝ
  • ΣΥΡΙΓΞ
  • ΤΕΚΝΑ ΜΟΛΙΟΝΑΣ ~ ΙΒΥΚΟΣ

The Founders

Αντώνιος Κτενάς

Antonios Ktenas

Κωσταντίνος Φραγκής

Konstantinos Fragkis

Listen our Music
Support our Work