ΕΥΤΕΡΠΗ

Μουσική ομάδα

Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

Το άλμπουμ

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  • Ω ΠΑΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ~ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
  • ΘΥΡΣΟΣ
  • ΓΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ~ ΚΑΛΛΙΝΟΣ
  • ΓΕΝΕΣΙΣ
  • ΑΓΕ ΔΗ ΦΕΡ ΗΜΙΝ ~ ΑΝΑΚΡΕΩΝ
  • ΣΥΡΙΓΞ
  • ΤΕΚΝΑ ΜΟΛΙΟΝΑΣ ~ ΙΒΥΚΟΣ

Οι δημιουργοί

Αντώνιος Κτενάς

Αντώνιος Κτενάς

Κωσταντίνος Φραγκής

Κωσταντίνος Φραγκής

Άκουσε μας
Στήριξε μας