Πινακοθήκη

Ελλήνων Δρώμενα

Αυλοκιθαρωδία και Όρχηση
Συνδυασμός κιθάρας, αυλού, φωνής και χορού.
Previous slide
Next slide
Όρχηση
Η κινησιολογία του σώματος μέσω της μουσικής.
Previous slide
Next slide