Η μουσική ομάδα Ευτέρπη

Η ομάδα αυτή συγκροτήθηκε με βασικό σκοπό την χρήση του αρχαίου Ελληνικού αυλού, για αυτό και πήρε το όνομα της από τη Μούσα της αυλητικής τέχνης Ευτέρπη. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι ανακατασκευές αρχαίων Ελληνικών ευρημάτων. Οι μουσικές συνθέσεις βασίζονται στα αρχαία Ελληνικά κείμενα και στην αρχαία Ελληνική μουσική θεωρία σε συνδυασμό με τα ακούσματα της εποχής μας.